This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.

Ẩm thực

Sky Bar

 • LRM_EXPORT_20170228_223450
 • IMG_1855
 • IMG_2708
 • IMG_1925
 • LRM_EXPORT_20170302_161812

Thể loại ẩm thực

 • Món Trung Hoa
 • Món Châu Á

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn

Các chi tiết khác

 • Món lẻ
 • Nên đặt bàn trước
Close